Monitorowanie przenośnych urządzeń pamięci (USB, HDD, SD)

CleverControl oddzielnnie monitoruje aktywność przenośnych urządzeń pamięci.

Otrzymasz pełną listę podłączonych urządzeń

Otrzymasz czas, czas trwania oraz nazwę połączenia

Natychmiast dowiesz się, czy pracownicy podłączają do komputerów niedozwolone urządzenia

Sprawdź wszystkie połączenia urządzeń zewnętrznych, włącznie z USB, HDD, SD, CD/DVD, itd.

CleverControl
Jak ta funkcja może być przydatna?

Niestety, niektórzy pracownicy nieprawidłowo wykorzystują dane firmy lub powodują przecieki. CleverControl może ci pomóc w uniknięciu takich sytuacji lub dowiedzieć się kto jest za nie odpowiedzialny. Z pomocą zrzutów ekranu możesz sprawdzić, które pliki zostały skopiowane z firmowego komputera i łatwo znaleźć osobę za to odpowiedzialną.

Ta sama funkcja pozwoli na sprawdzenie, czy pracownicy korzystają z komputerów dla potrzeb osobistych, jak na przykład pobieranie plików z Internetu i zapisywanie ich na swoich urządzeniach przenośnych.

Rejestracja