podręcznik

1. Jak założyć konto

Aby korzystać z CleverControl, należy najpierw utworzyć konto online. Możesz go utworzyć tutaj: https://dashboard.clevercontrol.com/#/login
Wybierz zakładkę „Zarejestruj się” i wpisz poprawny adres e-mail, imię i numer telefonu oraz utwórz hasło. Musisz wprowadzić hasło dwa razy. Następnie kliknij przycisk „Zarejestruj się”.

img

2. Jak zainstalować program

Disable your antivirus if you have any.

Zaloguj się do swojego konta CleverControl i kliknij przycisk „Pobierz” u góry strony. Wybierz wersję dla swojego systemu operacyjnego i pobierz ją.

img

Uruchom plik instalacyjny i postępuj zgodnie z instrukcjami.

img

You should also add the following program folder to the exceptions in your antivirus. You can find prompts how to add exceptions in your antivirus on its official website.

Jeśli korzystasz z sieci domeny, administratorzy domeny mogą wdrożyć automatyczną instalację grupową programu na komputerach w środowisku Active Directory. Aby to zrobić, wymagany jest pakiet instalacyjny w formacie MSI. Można go znaleźć w sekcji „Konto”> „Wdrażanie zasad grupy”.

Po zakończeniu instalacji program automatycznie połączy się z kontem, a komputer pojawi się na koncie online za 5-10 minut.

3. Jak zobaczyć dzienniki

Wszystkie dzienniki są dostępne na Twoim koncie online. Dane są filtrowane dla kilku kategorii, takich jak „Zrzuty ekranu”, „Zdarzenia na klawiaturze”, „Odwiedzone strony internetowe” itp. Dla Twojej wygody. Możesz także zobaczyć wszystkie zdarzenia w kolejności chronologicznej, wybierając „Wszystkie zdarzenia” lub sprawdzić ogólne statystyki użytkownika w postaci wykresów i wykresów w „Statystyki użytkownika”. Po prostu wybierz komputer, który chcesz sprawdzić, i odpowiednią kartę.

img

4. Jak zmienić ustawienia monitorowania

Kliknij swój e-mail w prawym górnym rogu pulpitu nawigacyjnego i wybierz z menu rozwijanego opcję „Ustawienia zdalne”.

Wszystkie ustawienia są dla Twojej wygody podzielone na sześć kategorii. Po zmianie jakichkolwiek ustawień kliknij „Zastosuj” w prawym dolnym rogu ekranu. Możesz zastosować zmiany do wybranego komputera lub wszystkich komputerów podłączonych do pulpitu nawigacyjnego jednocześnie.

img

1) Kategoria „Informacje o urządzeniu” zawiera informacje o systemie operacyjnym i wersji agenta CleverControl. Pozwala także wyczyścić wszystkie dzienniki z komputera docelowego lub zdalnie odinstalować program.

img

2) Możesz włączyć lub wyłączyć rejestrowanie naciśnięć klawiszy, zdarzeń schowka i adresów URL w kategorii „Kontrola monitorowania”.

img

3) Kategoria „Sieć społecznościowa” pozwala wybrać sieci społecznościowe i komunikatory do monitorowania. Możesz także ustawić program do tworzenia dodatkowych zrzutów ekranu dla czatów.

img

4) W kategorii „Site Blocker” możesz zablokować dostęp do niepożądanych stron internetowych. Aby zablokować całe kategorie witryn, zaznacz niezbędne opcje na „Czarnej liście kategorii”.

img

Jeśli chcesz zablokować określoną stronę internetową, wprowadź jej adres URL na „Czarnej liście stron internetowych”. Wpisz jeden adres URL w wierszu. Możesz również określić niektóre niechciane słowa kluczowe na „Czarnej liście słów”. Wpisz jedno słowo kluczowe w wierszu. Program zablokuje wszystkie witryny zawierające słowo kluczowe w adresie URL. Aby zablokować wszystkie witryny oprócz dozwolonych, zaznacz „Biała lista adresów URL” i wprowadź dozwolone witryny na „Białej liście adresów URL”.

5) Kategoria „Media” pozwala skonfigurować przechwytywanie zrzutów ekranu, migawek kamery internetowej oraz nagrywania wideo i audio.

img

W bloku „Zrzuty ekranu” wybierz, kiedy program wykonuje zrzuty ekranu: przy zmianie okna, zmianie adresu URL lub zmianie schowka. Tutaj możesz również wybrać jakość zrzutów ekranu.

Blok „Migawki z kamery internetowej” umożliwia konfigurowanie przechwytywania migawek kamery: na początku lub na końcu sesji użytkownika lub w określonym przedziale czasu. Musisz także wybrać kamerę internetową z menu rozwijanego. Nie wybieraj „Pierwsza aktywna kamera internetowa”.

W „Wideo z kamery internetowej” możesz ustawić program do nagrywania wideo z kamery internetowej monitorowanego komputera. Najpierw wybierz kamerę internetową z menu rozwijanego. Nie wybieraj „Pierwsza aktywna kamera internetowa”. Następnie sprawdź niezbędne opcje i wprowadź czas nagrywania dla każdej wybranej opcji. Maksymalny czas trwania wynosi 5 minut. Aby nagrywać z timerem, musisz również określić odstęp między nagraniami. Upewnij się, że interwał jest dłuższy niż czas trwania.

img

W „Nagrywaniu dźwięku” możesz skonfigurować nagrywanie dźwięku z mikrofonu monitorowanego komputera. Sprawdź niezbędne opcje i określ czas trwania. Maksymalny czas trwania wynosi 30 minut.

Uwaga: Opcje migawek kamery internetowej, nagrywania wideo kamery i nagrywania dźwięku są takie same. Nie zalecamy włączania wszystkich z nich jednocześnie. Zamiast tego wybierz jeden lub dwa niezbędne w każdym bloku i upewnij się, że się nie duplikują.

5. Jak rozmieścić komputery w grupach

img

Jeśli do swojego konta podłączonych jest wiele komputerów, możesz dla wygody zorganizować je w grupy. Kliknij swój e-mail w prawym górnym rogu ekranu i wybierz „Konto” z menu rozwijanego. Przejdź do zakładki „Komputery”. W bloku „Grupy” wpisz nazwę pole „Wprowadź nową nazwę grupy” i kliknij „Zapisz”.

Aby dodać komputer do grupy, wybierz go w kolumnie „Nieogrupowane komputery” i kliknij strzałkę skierowaną w prawo.

Aby usunąć komputer z grupy, wybierz go w grupie i kliknij strzałkę skierowaną w lewo.

img

6. Jak usunąć program

Istnieje kilka sposobów usunięcia programu z komputera docelowego:

1) Poprzez twoje konto online. Przejdź do Ustawienia zdalne> Wybierz komputer> Informacje o urządzeniu> kliknij Zdalna dezinstalacja. Jeśli komputer jest w trybie online, program zostanie usunięty w ciągu kilku minut. Jeśli komputer jest w trybie offline, polecenie zostanie wykonane, gdy komputer wróci do trybu online.

2) Lokalnie na komputerze.

W systemie operacyjnym Windows: W folderze programu C: \ ProgramData \ {0276FACA-AA90-C56A-65FF-D3865DA10EAD} znajduje się plik unins000.exe. Uruchom go na komputerze.

For Mac OS: Delete folders /Library/clv and /Library/usr/usrclv​.